O projektu

O projektu

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" realizován CMC Graduate School of Business o.p.s. přinese cílovým skupinám (pedagogický nebo vedoucí pracovník ZŠ a SŠ) průřezový nadhled v oblasti moderního využívaní nových technologií (tablety, notebooky).
V rámci vzdělávacích aktivit získají přehled o možnostech, které se v současném školním světě naskýtají. Na základě identifikace potřeb partnerů budou probíhat vzdělávací aktivity praktického charakteru, které budou respektovat jednotlivé potřeby škol. Školy i samotní pedagogové mají možnost v rámci projektu využívat služeb mentorů, kteří jim pomůžou v praktické implementaci ICT do výuky.V rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit formou seminářů a workshopů zdokonalí svoje znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti využívání ICT a efektivního zapojení nástrojů ve výuce.

Celý projekt je koncipován tak, aby pokryl hluché místu ve využívání ICT nástrojů ve vzdělávání. Úzce se zaměřuje na obsahovou stránku každé vzdělávací aktivity, která má být největším rozvojovým přínosem pro další práci pedagogických pracovníků. Inovativní je především přístup možností využívání ICT technologií. Především se jedná o celkovou propojitelnost využití ICT nástrojů a to především pro studium a další rozvoj pedagogů, přímou práci ve vzdělávacím procesu a následné využití všech informací a technologií ve směru k žákům pro mnohem efektivnější výuku. Všechny aktivity jsou orientovány na celkovou propojitelnost skrze celý vzdělávací proces s následnou udržitelností současně s dalším vývojem ICT nástrojů do budoucna.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.